Iznalaženje efikasnog i široko primjenjivog riješenja za smanjenje potresnih sila na građevine pomoću kontinuirane seizmičke izolacije ispod njihovih temenja, kako bi one bile što racionalnije (jeftinije) u izgradnji, što sigurnije pri potresu, sa što manjim oštećenjima pri potresu (racionalnije održavanje) te sa što manjim pomacima pri potresu (povećavanje kvalitete uporabe, tj. smanjenje neugodnog psihološkog osjećaja korisnika građevine pri potresu).

Iznalaženje dva efikasna aseizmička sloja ispod temelja građevine od prirodnih materijala (inovativni koncept), s ciljem da dostatno smanje potresne sile na građevine (barem 15 %), kako bi one mogle ispuniti očekivanja navedena u cilju 1. Jedan aseizmički sloj bio bi samo od prirodnih kamenih oblutaka, a drugi od prirodnih kamenih oblutaka u kombinaciji s drugim prirodnim ili nekim jeftinim materijalima.

Eksperimentalni dokaz pomoću potresne platforme da prethodno navedeni aseizmički slojevi mogu dostatno smanjiti potresne sile na građevine.

Prijava barem jednog patentnog prijedloga za tehničko-tehnološka riješenja razmatranih aseizmičkih slojeva.

Razvoj nelinearnog numeričkog modela za pouzdanu seizmičku analizu građevina s aseizmičkim slojem od prirodnih materijala ispod temelja, te prijedlog jednostavnih izraza za pojednostavljeni inženjerski proračun generiranih horizontalnih potresnih sila i pomaka građevina s predloženom seizmičkom izolacijom.

Objava rezultata istraživanja u prestižnim svjetskim časopisima

Jačanje znanstvene suradnje s vodećim stranim znanstvenicima iz područja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva.

Doprinos osposobljavanju mladih znanstvenika.