prof. dr. sc. Jure Radnić

Voditelj projekta prof. dr. sc. Jure Radnić je priznati stručnjak s velikim iskustvom u području projektiranja, numeričkog modeliranja i eksperimentalnog ispitivanja konstrukcija (uključujući područje potresnog inženjerstva i dinamike konstrukcija), te edukacijskom (nastavnom) radu. Autor je potresne platforme kojom bi se vršila predložena eksperimentalna istraživanja i ima više već realiziranih sličnih projekata. On će planirati i voditi predloženo istraživanje te aktivno sudjelovati u svim fazama njegove realizacije.

Prof. dr. sc. Amr S. Elnashai je priznati svjetski stručnjak u području potresnog inženjerstva i dinamike konstrukcija. Dekan je Odjela za inženjerstvo na Pennsylvania State University. Također je utemeljitelj i glavni urednik časopisa Journal of Earthquake Engineering i član British Royal Academy of Engineering. Sudjelovat će u osmišljavanju i kreiranju predviđene seizmičke izolacije građevina, rješavanju problematike modelskog ispitivanja i diseminaciji rezultata istraživanja.

Prof. dr. sc. Amr S. Elnashai
Prof. dr. sc. Atilla Ansal

Prof. dr. sc. Atilla Ansal je poznati svjetski stručnjak u području geotehničkog potresnog inženjerstva. Profesor je na sveučilištu Özyeğin, Istanbul, kao i gostujući profesor na brojnim vodećim sveučilištima u svijetu. Predsjednik je Europske udruge za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju te glavni urednik časopisa Bulletin of Earthquake Engineering. Sudjelovat će u osmišljavanju i kreiranju predviđenih aseizmičkih slojeva tla, rješavanju problema modelskog ispitivanja vezanog problema tlo-konstrukcija i diseminaciji rezultata istraživanja. 

Prof. dr. sc. Domagoj Matešan je iskusni istraživač u području numeričkog modeliranja ponašanja konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem. Sudjelovat će u izradi numeričkog modela za simulaciju ponašanja konstrukcija sa seizmičkom izolacijom baze i diseminaciji rezultata istraživanja. Poslijedoktorandi dr. sc. Nikola Grgić (disertacija: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima) i dr. sc. Goran Baloević (disertacija: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem) imaju iskustva u provedbi sličnih istraživačkih projekata pomoću potresne platforme, u izradi modela za ispitivanje i provedbi ispitivanja (upravljanje platformom), mjerenjima i obradi rezultata mjerenja. Sudjelovat ćei u projektiranju i realizaciji aseizmičkih slojeva i modela zgrada, provedbi svih ispitivanja pomoću potresne platforme, obradi rezultata ispitivanja i diseminaciji rezultata istraživanja.

Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
dr. sc. Nikola Grgić

Poslijedoktorandi dr. sc. Nikola Grgić (disertacija: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima) i dr. sc. Goran Baloević (disertacija: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem) imaju iskustva u provedbi sličnih istraživačkih projekata pomoću potresne platforme, u izradi modela za ispitivanje i provedbi ispitivanja (upravljanje platformom), mjerenjima i obradi rezultata mjerenja. Sudjelovat ćei u projektiranju i realizaciji aseizmičkih slojeva i modela zgrada, provedbi svih ispitivanja pomoću potresne platforme, obradi rezultata ispitivanja i diseminaciji rezultata istraživanja.

dr. sc. Goran Baloević
Ivan Banović, mag. ing. aedif.

 

Doktorand Ivan Banović, mag. ing. aedif. ima temu doktorske disertacije u području seizmičke izolacije građevina. Predviđeno je da sudjeluje u svim fazama realizacije projekta.